مسابقه جهانی 5 میلیون نقاشی

حوزه بسیج شههید مدنی سپاه کلات برگزار میکند مسابقه 5 میلیون  نقاشی با موضوع مسیح ومحمد پیام اوران صلح وآزادی تمامی نقاشیها به دفتر نشریه فرانسوی شارلی ابدو ارسال میشود(در صورت تمایل به همکاری در خدمتیم؟)

/ 0 نظر / 13 بازدید